Workshop (3) kring centrala Kållereds utvecklingspotential, april 2024

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen genomfördes i november 2023 och den andra i februari 2024. I april är det dags för den tredje och sista.

Mer information kring workshopens uppbyggnad och innehåll kommer under våren.

Dela detta inlägg

Fler nyheter