Workshop (3) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen genomfördes i november 2023 och den andra i februari 2024. I april var det dags för tredje och sista tillfället.

Workshopens uppbyggnad

  • Introduktion

Styrelseordförande Lisa Östman och processledare Daniel Pawholm hälsade välkomna

  • Sammanfattning från första delarna av workshopserien

Therese Weibull, platsstrateg på InPlace, sammanfattade arbetet från de första två tillfällena och ger en inflygning till dagens workshop.

  • Workshop

I denna sista del av vår workshopserie var det dags för oss att gemensamt arbeta fram en riktning för centrala Kållereds potentiella platsvarumärke. Vi arbetade i grupper med att ta fram karaktärsdrag utifrån miljö/gestaltning och innehåll.

Dela detta inlägg

Fler nyheter