Workshop (2) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen genomfördes i november 2023 i februari 2024 var det dags för workshop 2. På denna workshop låg fokus på platsidentitet.

Workshopens uppbyggnad

  • Introduktion och uppföljning från workshop 1

Styrelseordförande Lisa Östman och processledare Daniel Pawholm hälsar välkomna och ger en återkoppling och sammanfattning från den första workshop som ägde rum i november 2023, där vi fokuserade på centrala Kållereds nuläge.

  • Platsvarumärke / identitet

Therese Weibull, platsstrateg på InPlace, ger oss en kort introduktion kring platsvarumärke och identitet.

  • Workshop

Under ledning av Therese Weibull genomför vi en workshop med syfte att landa i en gemensam tydlighet kring den känsla centrala Kållered ska ge. Hur ska området särskilja sig? Genom gruppövning kommer vi att diskutera oss fram till den upplevelsen vi vill ska råda kring platsen.

Workshop 3 kommer att genomföras i mitten av april 2024.

Dela detta inlägg

Fler nyheter