Vår vision

Vi är övertygade om att när drömmar dröms tillsammans amplifieras dem och visionen om framtiden känns helt plötsligt närmre än någonsin. Det är nästan något magiskt som händer när man släpper alla förbehåll och börjar samarbeta.

Så, det är precis vad vi har gjort i Kållered.

För första gången går Skandia Fastigheter, Husvärden, Victoria Hem och Mölndalsbostäder ihop i ett samverkansprojekt för att utveckla och förtäta Kållered C. Tillsammans arbetar vi och har som vision att göra Kållered till en plats med mer aktivitet, liv och rörelse.

Den 9 september 2021 togs det första spaden i marken och blev startskottet mot 500 nya lägenheter till centrala Kållered.

Färdigställandet kommer att ske i olika etapper, där första inflyttning skedde under våren 2023.

Häng med på resan och kolla in ditt potentiella nya boende här!

Utveckling

Skandia Fastigheter
Skandia Fastigheter äger sedan tidigare cirka 500 bostäder och även merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. I en större detaljplan för ett område om 12 hektar kring Kållered Centrum, som bland andra inbegriper Skandia Fastigheter, förtätar vi nu boendemöjligheterna. Utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen uppför vi nya bostadshus med sammanlagt 255 lägenheter i blandade upplåtelseformer.

Utöver bostäder planerar vi även för trevliga och tydliga stråk. I vårt område finns idag flera bostadshus och handel med närhet till grönområden, cirka tio minuters resväg från centrala Göteborg.

De hyreslägenheter som byggs i området kommer senare att förmedlas via HomeQ.

Läs mer om projektet här


Victoria Hem

Tillsammans med Peab bygger vi 92 nya hyreslägenheter i Kållered centrum. Kållered söder om Göteborg står inför stora förändringar.

– Vi är mycket glada över att tillföra 92 nya lägenheter i Kållered Centrum. Projektet är en förtätning på befintlig fastighet i Våmmedal där vi sedan våren 2019 äger 200 hyreslägenheter. Därför känns det extra roligt att starta nybyggnationen. Genom att bygga nya bostäder kan vi skapa ett ännu attraktivare kvarter och bostadsområde, säger Glenn Malmberg, Regionchef Victoria Hem AB.

Läs mer om projektet här


Husvärden

Husvärden ska bygga 63 lägenheter i Kållered. – Det kommer att bli lägenheter i blandade storlekar från ettor till treor med inflyttning under 2023. Vi ser fram emot att vara med och utveckla Kållered Centrum. -Andreas Grindebacke, Husvärden.

Läs mer om projektet här


Mölndalsbostäder

Under sommaren 2024 planerar vi att påbörja byggandet av 119 nya bostäder i Kållered centrum. Samtliga lägenheter kommer ha tillgång till balkong eller inramad uteplats. I bottenplan skapar vi ytor för två verksamhetslokaler, varav en restaurang.

Läs mer om projektet här

Vill du vara med och påverka arbetet vi gör och samtidigt göra stora skillnad för Kållered centrum?


Bli medlem!