Om Kållered Framtid

En organisation som är hjärtat av den föränderliga och blomstrande centrala delen av Kållered. Vi är stolta över att vara den sammanhållande kraften som samlar olika aktörer i syfte att skapa ett tryggare, mer levande och attraktivt Kållered.

Kållered Framtid grundades 2019 (då under namnet Kållered BID), öppen för verksamheter inom den offentliga, privata och idéburna sektorn. Våra medlemmar finansierar vårt arbete genom serviceavgifter, vilket gör det möjligt för oss att verka för Kållereds centrala utveckling genom platsutveckling och påverkan.

Vår uppgift är tydlig – att stärka attraktiviteten i centrala Kållered. Genom att bygga starka nätverk, främja samverkan och initiera strategiska insatser strävar vi efter att göra Kållered till en plats där människor både vill bo och verka. Vi ser fram emot att vara en del av den förändringen.

Våra ansträngningar är riktade mot FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt målen om minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap.

Attityder och upplevelser är kärnan i vårt arbete. Vi mäter resultat genom attitydundersökningar och vi ser varje ny medlem som en indikation på att vårt arbete går i rätt riktning. Vår strävan är att skapa en plats som inte bara beundras utan också lockar fler att bli en del av vår gemenskap.

Vill du vara med och påverka arbetet vi gör och samtidigt göra stora skillnad för Kållered centrum?


Bli medlem!