Workshop (1) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen ägde rum i november 2024, där fokus låg på: Var befinner vi oss idag? Och hur tar vi oss tillsammans framåt? 

Workshopens uppbyggnad

  • Introduktion och inramning

Mölndals stads vice kommunstyrelsens ordförande Merjem Maslo och kommunalråd Erik Nilsson ger oss en introduktion till dagen. Båda två sitter med som ledamöter i styrelsen för Kållered Framtid.

  • Kållered Framtid 

Mölndals stads planchef och ordförande i Kållered Framtid Elisabeth Östman, berättar om föreningens mål, syfte och arbete.

  • Workshop

Under ledning av Therese Weibull, platsstrateg på InPlace, genomför vi en workshop med syfte att skapa samsyn kring vilka värden som idag finns på platsen och vad/hur detta bör viktas mot varandra. Vad ska vi förstärka? Vad är unikt? Vad kan bli bättre?

Workshop 2 och 3 kommer att genomföras under 2024. 

Dela detta inlägg

Fler nyheter