Ingka Centres söker bygglov för vidareutveckling av Kållered

Handelsplatsen i Kållered är idag mycket populär och huserar omkring 20 butiker som välkomnar besökare varje dag. För att attrahera ännu fler ansöker nu Ingka Centres om bygglov för en expansion av sin handelsplats i Kållered med 19 400 kvm. Expansionen beräknas kosta över 800 miljoner kronor. Syftet är att fortsätta satsa på en vidareutveckling […]

Det är nu klart att fastighetsbolaget Revelop blir medlemmar i Kållered Framtid!

Det är nu klart att fastighetsbolaget Revelop blir medlemmar i Kållered Framtid! Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla befintliga kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. Det innebär att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt och investerar i områden och fastigheter i behov av förändring. Revelop äger bland […]

Workshop (3) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen genomfördes i november 2023 och den andra i februari 2024. I april var det dags för tredje och sista tillfället. Workshopens […]

Workshop (2) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen genomfördes i november 2023 i februari 2024 var det dags för workshop 2. På denna workshop låg […]

Kålleredsdagen, augusti 2024

Sista lördagen i augusti är det dags för årets stora Kålleredsdag – en härlig dag full av familjeaktiviteter, uppträdande, utställare, shopping och matupplevelser. Boka in datum redan nu – program och mer information publiceras här innan sommaren. Kålleredsdagen arrangeras av näringsidkare och föreningar i centrala Kållered, tillsammans med Mölndals stad och Kållered Framtid..

Enkätundersökning om utveckling och trivsel

Som ett led i arbetet med att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats har vi under december månad genomfört en enkätundersökning med invånare och besökare i centrala Kållered.  Målet med enkäten var att få insikter om allmänhetens tankar och trivsel över platsen, samt att förstå deras önskemål och visioner för områdets stadsutveckling i […]

Trygghetsvandringen

Vi var drygt 20 aktörer som trotsade storm och kyla när vi tillsammans möttes upp för en vandring genom centrala Kållered i syfte att identifiera otrygga platser. Under vandringen dokumenterade vi förbättringsområden och åtgärder för att skapa trygghet och trivsel.  Några av förbättringsområden som identifierades var: Mölndals stad, i samverkan med Kållered Framtid, polisen och […]

Workshop (1) kring centrala Kållereds utvecklingspotential

I syfte att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats genomför vi under 2023-2024 en workshopserie tillsammans med Kållered Framtids medlemmar och styrelse, i syfte att utforma vision och identitet för centrala Kållered. Den första workshopen ägde rum i november 2024, där fokus låg på: Var befinner vi oss idag? Och hur tar […]

Aktivitetsyta Våmmelyckan

På Mölndalsbostäders obyggda mark vid Våmmelyckan i Kållered växer nu en plats för aktivitet och gemenskap fram. Planen att bygga ett flerfamiljshus på platsen är uppskjutet på grund av det rådande ekonomiska läget. Istället för att låta platsen vara öde och oanvänd har Mölndalsbostäder i samverkan med Mölndals stad, Victoriahem och Kållered Framtid skapat en plats […]

Kålleredskalaset

I strålande sensommarväder arrangerade näringsidkare och föreningar i centrala Kållered, tillsammans med Mölndals stad och Kållered Framtid, en härlig dag full av familjeaktiviteter, uppträdande, utställare, shopping och matupplevelser.  Stort tack till alla över 2000 personer som besökte dagen!