Enkätundersökning om utveckling och trivsel

Som ett led i arbetet med att skapa samsyn och riktning framåt för vår gemensamma plats har vi under december månad genomfört en enkätundersökning med invånare och besökare i centrala Kållered.  Målet med enkäten var att få insikter om allmänhetens tankar och trivsel över platsen, samt att förstå deras önskemål och visioner för områdets stadsutveckling i framtiden.

Totalt 70 personer deltog i undersökningen, varav 49 besvarade enkäten digitalt genom användning av QR-koder, medan 21 föredrog att svara på pappersformulär. 

Resultatet kommer att analyseras för att identifiera väsentliga teman och mönster som framkommit genom enkätundersökningen, samt belysa de insamlade synpunkterna om centrala Kållered. Resultaten kommer att ge insikt om allmänhetens attityder, behov och önskemål och därmed fungera som vägledning för vårt fortsätta arbete med att forma och utveckla området i linje med invånarnas förväntningar.

Enkätens genomförande och resultat planeras att användas som underlag i kommande workshops (2 & 3) med Kållered Framtids medlemmar och styrelse under 2024.

Dela detta inlägg

Fler nyheter