Bo, verka och
leva i Kållered

Kållered Framtid tillför värde genom att vara den sammanhållande länken mellan olika aktörer. Genom upparbetade nätverk, samverkan och olika insatser ska Kållered Framtid verka för att Kållereds centrala delar stärks genom platsutveckling.

Våra prioriterade områden

Vår centrala målsättning är att vara den brobyggande kraften mellan olika aktörer. Genom att skapa starka nätverk, främja samverkan och initiera målinriktade insatser, strävar vi efter att stärka Kållered centrum genom främst fyra prioriterade områden.

Utveckla stråket och stärka torget

Samverkan

Tryggt och levande

Skapa lokalt engagemang

Vanliga frågor

Våra vanliga frågor är viktiga för oss, och vi välkomnar alla för att förstå mer om vår verksamhet.
Här är några korta svar för att ge dig en översikt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Vill du vara med och påverka arbetet vi gör och samtidigt göra stora skillnad för Kållered centrum?


Bli medlem!